Śmierć osoby bliskiej, niekoniecznie członka rodziny jest zawsze ciosem. W przeżywanym bólu i cierpieniu trudno jest zajmować się formalnościami, a gdy zgon nastąpił poza granicami Polski, konieczne jest sprowadzenie zwłok z zagranicy. To wiąże się z większymi formalnościami, które należy załatwić w Starostwie Powiatowym oraz USC, a także listownie u konsula RP za granicą. To dodatkowe koszty, dlatego warto zlecić załatwienie formalności firmie zajmującej się międzynarodowym transportem zwłok. Co warto wiedzieć na ten temat?

Zgon bliskiej osoby miał miejsce za granicą – jak legalnie sprowadzić zwłoki do Polski?

Gdy zgon bliskiej osoby i nie musi być to koniecznie krewny, nastąpił za granicą osoba upoważniona, czyli ta, która zobowiązuje się do tego dobrowolnie bądź jest krewnym w linii prostej, bocznej, spowinowaconym lub małżonkiem, występuje z wnioskiem o sprowadzenie zwłok z zagranicy do starosty właściwego ze względu na miejsce, gdzie ma nastąpić pochówek. Pozwolenie jest wydawane przez starostę w porozumieniu z powiatowym inspektorem sanitarnym, najczęściej w ciągu trzech dni. Należy wiedzieć, że do wniosku trzeba dołączyć dokumenty takie jak dokument stwierdzenia zgonu i akt zgonu. Ten drugi może zostać podobnie jak akt zgonu przetłumaczony przez tłumacza przysięgłego albo wydany przez USC na podstawie oficjalnie przetłumaczonego dokumentu stwierdzenia zgonu. Uzyskane pozwolenie musi trafić jeszcze do konsula, w kraju, w którym nastąpił zgon danej osoby. Po uzyskaniu opieczętowanego zaświadczenia polskiego konsula, można przetransportować zwłoki transportem specjalnym. Tutaj warto skorzystać z usług firmy: https://www.funeral.com.pl. Co więcej firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok może zająć się z upoważnienia wszystkimi formalnościami. Dzięki temu można w większym spokoju przeżywać żałobę i przygotować się do pogrzebu.

W jaki sposób sprowadzane są zwłoki, szczątki lub prochy zmarłych z zagranicy?

Międzynarodowy transport zwłok odbywa się przy użyciu pojazdów specjalnych, które muszą spełniać wymogi zawarte  w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. z 2007 r.,Nr 249, poz. 1866), a także Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz. U. Nr 153, poz.1783, z późn. zm.). W pojazdach tych kabina kierowcy musi być oddzielona od części przeznaczonej na umieszczenie zwłok. Muszą być one odpowiednio oznakowane w sposób wskazujący na ich przeznaczenie, posiadać zabezpieczenie przed przesuwaniem się trumny czy urny podczas przewozu. Niezbędne jest, by takie pojazdy wyposażone były w łatwo zmywalną podłogę i odporną na działanie środków dezynfekujących, a także wydzielone miejsce na przechowywanie owych środków i środków ochrony osobistej, jak jednorazowe rękawiczki. Dezynfekcja takiego pojazdu jest przeprowadzana po każdym transporcie zwłok i używa się do tego celu środków o działaniu bakteriobójczym, wirusobójczym i grzybobójczym. Sprowadzanie zwłok z zagranicy odbywa się w poszanowaniu dla osoby zmarłej, a trumna wyposażona jest dodatkowo w metalowy wkład. Z kolei prochy w urnie są zabezpieczone przed wysypaniem się i stłuczeniem przez zastosowanie zewnętrznego nietłukącego się pojemnika, podobnie jak przewożone szczątki do pochówku. Transport może odbywać się nie tylko drogą lądową, ale i lotniczą. W tym przypadku jednak konieczne jest stosowanie metalowych trumien zamykanych na klucz albo urn w pojemnikach, które nie są narażone na uszkodzenie. Jeżeli chodzi o urny, po uzyskaniu odpowiednich zezwoleń i zachowaniu środków ostrożności mogą być przewożone także jako bagaż podręczny. Firma zajmująca się międzynarodowym transportem zwłok chętnie zajmie się wszystkimi formalnościami i odciąży pogrążoną w żalu rodzinę.