Ponad 120 milionów złotych dofinansowania z rządowego programu Polski Ład zostanie rozdzielone pomiędzy Gdańsk, Gdynię oraz Sopot. Wszystkie trzy miasta mają w planach sporą liczbę projektów, a uzyskane w ten sposób dofinansowanie umożliwi ich realizację.

65 milionów dla Gdańska.

Największą kwotę z otrzymanego dofinansowania zostanie przeznaczonych dla Gdańska, którego to władze mają w planach spore inwestycje. Mowa tu – przede wszystkim – o budowie ulicy Nowej Świętokrzyskiej. Łączny koszt tego przedsięwzięcia ma wynieść aż 90 milionów złotych. Gdańsk wnioskował o dofinansowanie łącznie trzech projektów – oprócz wspomnianej budowy ulicy, także na zakup elektrycznych autobusów i przebudowę ulicy Łąkowej.

40 milionów trafi do Gdyni.

Również i Gdynia wnioskowała o dofinansowanie na łącznie trzy projekty – w tym przypadku, rządowe fundusze zostały przyznane na wszystkich z nich. Najdroższa inwestycja zakłada modernizację ulicy Unruga, z kolei pozostałe dwa obejmują wybudowanie obiektów sportowych dla szkół.

Sopot skromnie, bowiem tylko 15 milionów złotych.

Najmniejszą kwotę otrzymał Sopot – jest to nieco ponad 15 milionów złotych, które miasto planuje wydać na zrewitalizowanie ulicy Kolejowej. Dotychczasowa nawierzchnia zostanie całkowicie rozebrana, a w jej miejscu znajdzie się kostka kamienna. Planowane jest również znaczne zazielenienie poprzez posadzenie drzew, kwiatów czy krzewów. Na ulicy pojawią się również nowe ławki i kosze na śmieci – wymienione zostanie aktualnie oświetlenie.